Zaznacz stronę

Polityka Prywatności

I. W jakim celu zbieramy dane

Opisujemy, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi i używamy plików cookie związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych https://dzikiwroclaw.pl

 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest Stowarzyszenie Akcja Miasto, ul. Karola Kniaziewicza 12/4, 50-454 Wrocław. Możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail: kontakt@akcjamiasto.org
 2. Nasza polityka prywatności dotyczy każdego, kto korzysta ze stron lub korzysta z naszych usług i informacji, które oferujemy, za pośrednictwem platform social media (facebook, instagram), komunikatorów typu messneger lub poczty internetowej.

  3. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim w żadnej formie (płatnej lub bezpłatnej). Nie wysyłamy spamu. Nasze treści są tylko dla zainteresowanych.

  4. W każdej chwili masz prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia tych danych lub wniesienia skargi do organu nadzorczego na ich przetwarzanie. Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli wcześniej wyraziłeś taką zgodę.

 5. Dołączając do nas, pamiętaj, że robisz to dobrowolnie. W każdej chwili możesz zmienić lub sprostować swoje dane, pisząc do nas na adres kontakt@akcjamiasto.org

 6. Dodając komentarz, zapisując się do newslettera, zapisując się na webinar, dodając komentarz czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. W każdej chwili możesz te dane wycofać, kontaktując się z nami.

 7. Zbieramy i przetwarzamy część informacji o osobach, które odwiedzają naszą stronę głównie w celach analitycznych i dla prawidłowego działania serwisów. W większości przypadków są to dane zagregowane i anonimowe.

 8. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika.

 9. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 10. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony i podstrony, które wyświetliłeś, poświęconego im czasu na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane o demografii i zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

 1. W niektórych przypadkach korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

 12. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook i Instagram.

 13. Jeśli osadzamy w postach serwisu filmy, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube, pliki cookies firmy Vimeo Inc oraz pliki cookies firmy Wista, Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

 

II. Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Jakub Janas, Akcja Miasto, z siedzibą oznaczoną jak wyżej, kontakt z nim następuje poprzez adres e-mail: media@akcjamiasto.org

 2. Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych (Dariusz Hajduk), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt z inspektorem ochrony danych może nastąpić drogą mailową: d.hajduk@answermedia.pl

 

III. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

 

Wskazaliśmy odrębne w stosunku do każdego celu przetwarzania dane, w zakresie ich obsługi. Opis w kolejnych paragrafach.

 

IV. Twoje uprawnienia

 

 1. RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 2. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

 3. Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 4. Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość z za pośrednictwem poczty (e-mail). W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych po prostu do nas napisz. Dołożyliśmy wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

 

V. Bezpieczeństwo

 

 1. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich zbieranych danych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

VI. Odbiorcy danych

 

 1. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług:

 – R22 SPÓŁKA AKCYJNA (Cyber Folks S.A.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Facebook, Inc.,1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w celu przetwarzania plików cookies i obsługi działań w social media,

– Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 w celu przetwarzania plików cookies, indeksowania strony, jej prawidłowego wyświetlania w przeglądarce Google.

 

 1. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

VII. Cele przetwarzania danych: Konto użytkownika

 

 1. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o założenie konta użytkownika, co jest dobrowolne. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak imię i e-mail, ewentualnie dane adresowe lub numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale często niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

 2. Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3. Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.

 4. W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

VIII. Cele przetwarzania danych: Newsletter

 

 1. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

 2. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Zgoda wyrażana jest poprzez dobrowolne podanie swoich danych.

 3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

 4. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

IX. Cele przetwarzania danych: Webinary

 

 1. Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarze, który organizujemy, musisz przekazać nam swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i/lub nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze.

 

 1. Dane przekazane nam w związku z udziałem w webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar.

 

 X. Cele przetwarzania danych: kontakt e-mailowy

 

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona.

 

XI. Cele przetwarzania danych: Komentarze i dodawanie zdjęć

 

 1. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

 2. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

 3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

 4. Nie gwarantuje to usunięcia twojego komentarza lub zdjęcia w innych miejscach sieci, ponieważ przystępując do komentowania musisz zdawać sobie sprawę z mechanizmów powielania, opisanych na stronach polityki prywatności podmiotów takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, Disqus, Quora. Politykę tą opisujemy w dalszej części naszej Polityki Prywatności. Komentując w mediach społecznościowych nie masz gwarancji, że twój komentarz nie zostanie powielony, podobnie jak usunięte zdjęcie, które może pojawić się w innych miejscach sieci w skutek mechanizmu powielania w mediach społecznościowych przez użytkowników, o czym informujemy Cię w tym miejscu.

 5. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia na stronach, które prowadzimy. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. W niektórych serwisach uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio, w ramach swojego konta użytkownika, na przykład w systemie Disqus.

 

XII. Cookies i inne technologie śledzące

 

 1. Co to są pliki cookies? Nasza strona oraz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

 2. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 3. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

 4. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

XIII. Cookies własne

 

 1. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

 

XIV. Cookies podmiotów trzecich

 

 1. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

 XV. Google Analytics

 

 1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

 2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google i tam przechowywane.

 3. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimowość adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

 4. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 5. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 6. W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz wyłączyć cookies Google Analytics.

 7. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

 XVI. Media społecznościowe

 

 1. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram. Messenger czy Google.

 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

 3. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

 4. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

 5. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

 Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

 Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

 Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 6. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

  

XVII. Wideo

 

1. Czasem osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube czy Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firm Vimeo Inc oraz Wistia Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.

 1. Odtwarzając wideo, Google, Wistia lub Vimeo otrzymają o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

 3. Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, Wistia lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 4. Jeśli nie chcesz, aby Google, Wistia lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 5. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Youtube (Google): https://policies.google.com/privacy , Vimeo: https://vimeo.com/privacy oraz Wistia: https://wistia.com/privacy

 

XVIII. Logi serwera

 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.